Nasz potencjał

Naszym potencjałem jest umiejętność wykorzystania najbardziej zaawansowanych narzędzi cyfrowych w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Dzięki takiemu podejściu potrafimy zoptymalizować cały proces projektowania i budowy obiektu znacząco obniżając koszty poniesione przez Inwestora.

Pracownia ARCHBOX została założona w październiku 2004 r. i łączy w sobie energię i wieloletnie doświadczenie dużego wielobranżowego zespołu inżynierów.

Głównym zadaniem, które sobie stawiamy jest umiejętne przeprowadzenie Inwestora przez cały proces inwestycji.

Nasza oferta skierowana jest do Inwestorów zainteresowanych przygotowaniem wielobranżowych dokumentacji projektowych budynków, budowli i infrastruktury technicznej. Wsparciem w procesie budowy obiektów oraz oddawania ich do użytkowania.

W naszym rozumieniu praca zespołu inżynierów dotyczy zbioru wielu zagadnień – od czysto humanistycznych poprzez ekonomiczne, techniczne, formalno-prawne.

Takie rozumienie procesu projektowania i budowy prowadzi do przygotowania oferty, w której zapewniamy naszym Inwestorom wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od wyboru działki budowlanej a skończywszy na oddaniu budynku do użytkowania. Inżynierskie podejście do przygotowania wielobranżowych projektów z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komputerowych wspomagających projektowanie pozwala szybko reagować na problemy pojawiające się w procesie realizacji inwestycji i eliminować je lub zmniejszać ich wpływ na koszty poniesione przez Inwestora.

Zgodnie z naszą filozofią najważniejszym etapem procesu prowadzącym do powstania budynku jest budowa. Dlatego również tam wspieramy Inwestorów, poprzez sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego, nierzadko przejmujemy role Inwestora zastępczego. Pozwala to na płynne przejście poprzez cały proces inwestycji i redukcję wielu dodatkowych kosztów.

Poznaj Nasz zespół

Hubert Markowski - Założyciel

dr inż. arch.

Rocznik 1976, doktor nauk technicznych, architekt, inżynier budownictwa.
Architekt młodego pokolenia, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 2000 r. W 1999 r. rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżynierski obronił w 2003 r., a magisterski - w 2008 r. W tym czasie kontynuował studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Katedrze Projektowania Konstrukcji. Jest współautorem szeregu artykułów w miesięcznikach "Inżynieria i Budownictwo" oraz "Builder. Architektura&Design". Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2004 r prowadzi własna firmę inżynierską ARCHBOX.Posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, zarówno w specjalności architektonicznej, jak i konstrukcyjno-budowlanej.

Nasi architekci

Józef Heliński

architektura i konstrukcje

Adrian Bronowski

architektura i konstrukcje

Nasi inżynierowie

Anna Nowak

architektura

Krzysztof Kawalec

instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

Cyryl Kaczmarek

instalacje sanitarne

Marek Roszkowski

instalacje sanitarne

Jadwiga Całka

rzeczoznawca sanepid

Jacek Jesionek

zabezpieczenia przeciwpożarowe

Grażyna Piotrowska

instalacje sanitarne

Marian Buryk

rzeczoznawca przeciwpożarowy

Motto projektowe i życiowe

Tworzyć architekturę optymalną z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy nauki i techniki.